Kontigenční tabulka – standardní funkce při agregaci

Jak to, že Excel někdy při agregaci hodnot v kontigenční tabulce přednastaví součet a jindy počet z hodnot?

Máme následující data, ze kterých vytvoříme KT:

Při vytváření KT nám však pro sloupce leden a únor Excel automaticky přednastaví funkci „počet„, zatímco pro další sloupce „součet„:

Proč tomu tak je? Excel se při vytváření tabulky dívá na data. Pokud jsou ve daných sloupcích číselné hodnoty, pak se přednastaví funkce součet. Pokud nejsou všechny hodnoty číselné, pak se přednastaví funkce počet. V našem případě výše, jsou ve sloupcích leden a únor prázdné buňky (u p. Josefa Tuláka). Prázdná buňka pro Excel není totéž jako 0 a proto se pro tyto sloupce přednastaví funkce „Počet„. V měsíci březnu je u pana Tuláka záměrně uvedená 0 a jak vidíte, Excel již nabízí funkci „Součet„, jak bychom očekávali.

Pokud tedy potřebujete, aby vám Excel nastavil funkci „Součet„, je zapotřebí všechny prázdné buňky vyplnit nulou.

Napsat komentář