Kontingenční tabulka sestavená z více tabulek

V praxi je častým požadavkem vytvoření kontingenční tabulky zahrnující více tabulek, které jsou umístěny na různých listech nebo sešitech.

Než začneme, je nutno mít k dispozici volbu Průvodce kontingenční tabulkou. U Excelu 2013 tato volba není automaticky k dispozici, tudíž je nutno si ji přidat například na panel Rychlý přístup.

Otevřeme nabídku Soubor, zvolíme spodní volbu Možnosti.

Následně přejdeme na záložku Panel nástrojů Rychlý přístup. V levém sloupci vidíme příkazy, v sekci Zvolit příkazy přepneme Oblíbené příkazy na variantu Všechny příkazy a vybereme z nabídky volbu Průvodce kontingenční tabulkou.

Pro přidání klikneme na tlačítko Přidat>> a potvrdíme OK.

V našem demonstračním příkladě máme na samostatných listech  tyto tabulky:

Zvolíme Průvodce kontingenční tabulkou, který nás povede po jednotlivých krocích.

1) Zvolíme Násobné oblasti sloučení.

2) Pokračujeme volbou tlačítka Další, dokud se nedostaneme k oknu, kde se nás Excel dotazuje, kde se nacházejí jednotlivé tabulky, které chceme sloučit. Tabulky vybereme a následně pomocí tlačítka Přidat je přidáme do seznamu. V našem případě v seznamu budeme mít tabulky z listů Praha a Brno.

3) Vybereme, kam chceme kontingenční tabulku vytvořit a potvrdíme tlačítkem Dokončit.

Zobrazí se nám kontingenční tabulka, která zahrnuje součty v jednotlivých měsících za Brno i za Prahu dohromady. Všimněme si nad tabulkou filtru stránka 1 (Vše). Jako další možnosti jsou k dispozici Položka 1, která představuje zisky pouze tabulky Brno a Položka 2, která obsahuje informace pouze z tabulky Praha.

Napsat komentář