Elegantní XY grafy bez zbytečných údajů

K čemu využijete tento článek v praxi vám prozradí tento příklad:

Nejdříve ukážu řešení takové, které by uplatnila většina. Pak ukážu ale elegantní metodu (trik), se kterou se mohou vaše XY grafy od těch průměrných odlišit. Inspirací pro vytvoření tohoto článku byl jeden dotaz na diskuzním fóru Živě.cz

Příklad se týká firmy, která nepravidelně po uplynutí několika měsíců měří svůj zisk. Co říkáte na tento graf:

Je v pořádku? Zkuste z něho tedy vyčíst, kolik milionů měla firma ve 13. měsíci. Více než dva? Méně? Aha, doplňme tam popisky dat tedy.

Lepší, teď ale graf nemá profesionální nádech. Naše řešení bude obsahovat jen hodnoty, které nás zajímají. Graf bude vypadat takto:

Co teď. Ukážu vám nyní jednoduchý návod, jak takový graf vytvořit. Je nutno použít jednoduchý trik: vykreslíme si ještě další dvě spojnice. Pokud ještě vzpomínáte na matematiku, pak si to můžete představit jako konstantní funkce, jedna spojnice bude mít nulové hodnoty na ose x a na ose y hodnoty milionu a naopak. Výsledkem bude překrytí os grafu. Připravte si takovouto tabulku:

Do grafu přidáme dvě spojnice. Klikneme na graf, následně se nám nahoře objeví dvě nové karty – Návrh a Formát, klikneme na kartu Návrh a vybereme možnost Vybrat data

Zvolíme tlačítko Přidat.

 

Jako hodnoty X řad zvolíme sloupec nul, jako Y řady sloupec zisku v milionech.

Na grafu nyní vidím na ose y na první pohled směs čísel a pak jednu barevnou přímku. Ano, jedná se o vynesenou pomocnou spojnici. Nyní postupně učiníme tyto kroky:

  1. Odebereme svislou osu – nejrychlejší způsob je na ni kliknout a stisknout Delete.
  2. Pozici popisků přenastavit na pozici vlevo. Klikneme na libovolný z popisků pravým tlačítkem myši, zvolíme Formát popisků dat, vybereme variantu vlevo.
  3. Libovolně dále upravíme podle vkusu.

 

 

 

Při úpravě vodorovné osy samozřejmě postupujeme stejným způsobem, jen bude nulový sloupec zastupovat Y řady při přidávání spojnice.

Napsat komentář