Vložení vedlejší osy do grafu

Proč vkládat do grafu ještě jednu osu? Představte si, že máte vytvořit graf, kde budete chtít zobrazit počet obyvatel vašeho města a jejich průměrný věk. Na první pohled velmi jednoduchý úkol.  Pokud ale graf vytvoříte, vznikne vám podobný graf, jako vidíte na obrázku:

Udělali jsme někde při tvorbě grafu chybu? Nebo proč je datová řada průměrného věku zobrazena přímo na vodorovné ose x?

Potíž nastala v tom, že hodnoty datových řad se výrazně liší. Datová řada Průměrný věk je v řádu desítek a naopak řada Počet obyvatel je v řádu desetitisíců. Tyto údaje tedy na jednu osu nelze účinně zobrazit. Do grafu tedy potřebujeme vytvořit ještě jednu osu, která bude mít měřítko přizpůsobené hodnotám řady Průměrný věk.

Nejsnáze toho dosáhneme kliknutím pravým tlačítkem přímo na špatně zobrazenou spojnici v grafu. Vybereme možnost Formát datové řady.

V okně, které se nám následně objeví, zvolíme možnost vedlejší osa.

Vzniklý graf už vypadá o mnoho lépe. Vpravo se nyní nachází osa pro Průměrný věk a vlevo pro Počet obyvatel.

 

Vedlejší osu tedy využijete v případech, pokud používáte v jednom grafu smíšené typy dat. (např. cena zboží, množství)

Napsat komentář