Vložení zalomení řádku ve funkci

Mnozí jistě ví, že pokud v Excelu potřebujeme zalomit text do dalšího řádku uvnitř buňky, použijeme klávesovou kombinaci Ctrl+Enter.

K tomu, aby bylo zalomení správně viditelné, je zapotřebí mít vhodně zvolenou šířku sloupce a výšku řádku. Navíc je vhodné mít zapnutou volbu „Zalamovat text„, kterou najdete v části „Zarovnání“ karty „Domů„.

Často se stává, že z informačního systému získáme adresy v následujícím tvaru:

a my z nich potřebujeme udělat adresy ve tvaru, který jsme si ukázali nahoře. K tomu použijeme funkci Concatenate, popř. operátor &, který má stejnou funkci – „zřetězí“ neboli spojí dva textové řetězce do jednoho. V našem případě by funkce vypadala následovně:

Varianta s operátorem & vypadá následovně: =A2 & B2 & C2

S výsledkem však spokojeni být nemůžeme:

V zadání funkce Concatenate přitom nemůžeme použít klávesovou zkratku Alt+Enter, protože by Excel oznámil chybu ve vzorci. Musíme si pomoci vložením „Enteru“ prostřednictvím funkce Znak(10), kde 10 je kód klávesy Enter. Celá funkce pak bude vypadat následovně:

Varianta s operátorem & vypadá analogicky: =A2 & ZNAK(10) & B2 & ZNAK(10) & C2

Tip – tabelátory

Pokud potřebujeme namísto klávesy Enter vložit tabelátor, použijeme funkci ZNAK(9). Ovšem pozor – odsazení (neboli tabelátory) nejsou v Excelu viditelné. Své uplatnění najdou při kopírování mimo Excel

Při vložení do textového editoru získáme:

Napsat komentář