Funkce SVyhledat vrací #_NENÍ_K_DISPOZICI

Funkce SVyhledat v Excelu vyhledává zadanou hodnotu v levém krajním sloupci. V případě, že zadanou hodnotu nenalezne, vrátí chybovou hodnotu  #_NENÍ_K_DISPOZICI. Informuje tak uživatele, že zadaná hodnota se v levém krajním sloupci nenachází.

Viz následující příklad:

Jsou však případy, kdy je toto chování nežádoucí a uživatel potřebuje, aby se v případě, že hodnota nebude nalezena, zobrazovala prázdná buňka.

Možností, jak toto ošetřit, je několik. My si ukážeme jednu z nich. Použijeme při ní logickou funkci JE.NEDEF, která nám řekne, zda-li zadaná funkce vrátí chybovou hodnotu. Budeme ji tedy volat ve tvaru:

JE.NEDEF(SVYHLEDAT(„mandarinky“;Tabulka1[#Vše];2;NEPRAVDA));

Pokud budou mandarinky nalezeny v tabulce, vrátí nám funkce JE.NEDEF hodnotu nepravda (=funkce nevrací chybovou hodnotu), jinak vrací hodnotu pravda.

Toho my využijeme ve funkci Když a poskládáme výsledný výraz:

 =KDYŽ(JE.NEDEF(SVYHLEDAT(„mandarinky“;Tabulka1[#Vše];2;NEPRAVDA));““;SVYHLEDAT(„mandarinky“;Tabulka1[#Vše];2;NEPRAVDA))

Nevýhodou tohoto řešení je dvojí použití funkce svyhledat, která může být u rozměrnějších tabulek náročnější na výpočet. Dnešní kancelářská PC jsou poměrně výkonná a tak by to nemělo znamenat zásadní problém. Pokud ano, pak je vhodnější použití např. funkce COUNTIF namísto JE.NEDEF .

Celý jednoduchý příklad si můžete stáhnout ExcelBlog_14103 – SVyhledat.

Napsat komentář